Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Sa Lý

Sa Lý - Lục Ngạn - Bắc Giang
c2xalylng.bacgiang@moet.edu.vn